Ostraha osob a přeprava cenin

Ostraha osob

Za ochranu osob účtujeme od 450,- Kč výše za hodinu střežení a to dle rozsahu a náročnosti vykonávané služby, časové náročnosti zajištění ochrany či počtu ochránců a nutné výstroje a výzbroje. 

Přeprava cenin

Za ochranu cenných zásilek účtujeme od 1500,- Kč za jednu zásilku. Výše ceny se odvíjí od počtu pracovníků, kteří musí zajistit přepravu, času a počtu ujetých km.

Vytvořte si webové stránky zdarma!